Werkwijze
Algemeen
Een kijkje in de keuken
Waar kom je vandaan?
Lichaamstaal
Creativiteit
Natuur


Algemeen
In mijn begeleiding reik ik diverse werkmethoden aan. Ik werk met zowel verbale als non-verbale methodieken. Praten is altijd het uitgangspunt, maar aangezien mensen meer zijn dan alleen hun taal en woorden, gebruik ik ook andere invalshoeken.
Respect, betrokkenheid en vertrouwen zijn belangrijk.
Ik zoek naar ruimte en rust om van daaruit iemands talenten en mogelijkheden over het voetlicht te krijgen.
Werken in een lichte sfeer, waar gelachen mag worden, is voor mij heel belangrijk.
Aan elke begeleiding gaat een kennismakingsgesprek vooraf om met elkaar te beoordelen of het klikt.


Een kijkje in de keuken


In mijn boekenkast staan talrijke kookboeken. Wanneer ik mijzelf weer eens een impuls wil geven bij het koken pak ik een kookboek en snuffel daar in. Toch zal ik zelden een recept voor 100% volgen, omdat ik al lezend eigen ideeën krijg die ik toevoeg. Of omdat ik toevallig andere ingrediënten in huis heb dan het recept voorschrijft. Dit maakt het geheel speels en gevarieerd en houdt het koken ontspannen en creatief. Zo ga ik ook om met mijn manier van werken binnen het begeleiden van mensen. Honderden boeken, veel trainingen, opleidingen, methodieken en handvatten rijk, maken dat ik kan terugvallen op een goed basisrecept en vertrouw op mijn kookkunsten.
Maar de speciale smaken vormen zich al werkend, in relatie tot die ene persoon of die speciale groepssamenstelling.
Hierdoor smaakt elk gerecht weer anders en is elk traject uniek.


Waar kom je vandaan?

Warmte vergt jaren groei

Al dat hout
bij de haard
voor één vuur

Warmte vergt
jaren groei

(Willem Hussem)

 

Ik besteed in mijn begeleidingen altijd tijd en aandacht aan iemands levensverhaal. Soms vormt dat het begin van een traject, maar meestal ontstaat gaandeweg een proces vanuit het hier en nu, de behoefte om terug te blikken op iemands geschiedenis. In die geschiedenis, het levensverhaal of autobiografie, ligt altijd een grote bron van informatie die mensen in staat stelt om verbanden te leggen tussen heden, verleden en toekomst, om van daaruit de gewenste stappen te zetten.
De plaats, de streek, het land waar je bent geboren en opgegroeid is mede van invloed op je levensverhaal. Het is altijd mooi als mensen trots zijn op de plek waar ze vandaan komen.
In mijn werk als hulpverlener en als manager heb ik veel te maken gehad met mensen uit verschillende culturen. Daarbij heb ik het altijd als een uitdaging gevoeld om te zoeken naar verbindingen in plaats van naar tegenstellingen.
Dit geldt ook in mijn huidige werk als coach, supervisor en loopbaanadviseur.

Toen ik als 20-jarige voor een half jaar in Tanzania was heb ik veel geleerd over gastvrijheid en over wat het betekent om wit te zijn in een zwart land. Wat nog altijd anders is dan zwart te zijn in een wit land. Maar toch. Het heeft mijn blik verbreed en me voor altijd de waarden van een multiculturele samenleving doen beseffen.
Deze levenservaring werkt door in mijn manier van benaderen van mensen.


Lichaamstaal
Wij communiceren d.m.v. taal en woorden, maar daarnaast spreekt ook onze lichaamstaal. Niet alleen in relatie tot de ander, maar ook in relatie met jezelf; vaak geeft ons lichaam voldoende signalen maar is het erg lastig om daar naar te luisteren en te handelen. Zo vraagt een vermoeid lijf meestal om rust, maar soms juist om actie en beweging. Pijn in je lijf kan een signaal zijn om naar je huisarts te gaan of het gewoon even te verwennen door te ontspannen. Luisteren naar de signalen van je lijf is jezelf serieus nemen. Goed luisteren vraagt om rust en tijd.
In mijn manier van werken richt ik mij ook op iemands lichaamsbewustzijn. Dat kan al met hele kleine ervaringen die gericht zijn op hoe je zit, staat, loopt. Op hoe de ademhaling gaat, waar spanningen in het lijf zich opstapelen.
"Transformatie" (Marijke Vessies)Creativiteit
Creativiteit is een breed begrip: tekenen, schrijven, schilderen, beeldhouwen, kleien, timmeren, breien, lassen, zingen, pianospelen, drummen, tuinieren, enz het zijn er allemaal uitingen van. Ik ga er van uit dat ieder mens creatieve vermogens in zich heeft die aangewend kunnen worden als hulpmiddel bij het zetten van stappen of het bezinnen op je situatie op dat moment. In mijn manier van werken geef ik ruimte aan iemands creativiteit in de breedste zin van het woord. Ik nodig daarin uit en maak al werkend gebruik van o.a. de mogelijkheden van het werken met foto’s, beelden, teksten.


Natuur

Nu

Als de wolken bergen worden,
de maan al in het blauw verschijnt,
de wind de zee doet horen,
dan ben ik maar een kleine man.

die vol ontzag naar boven kijkt
en plotseling begrijpt,
nu alles zoveel groter lijkt,
dat er nooit iets stil zal staan.

De wolken waaien voor de maan,
de wind zal niemand toebehoren.

Waarom zou ik de tijd doen stillen
door met hem in gevecht te gaan?

Terwijl er niets méér is te willen
dan nu dat altijd door zal gaan.

(Bram Vermeulen)

De natuur is voor de meesten van ons een bron van voeding en ontspanning. Of het nu de zee is of het bos, de bergen of de woestijn. Of je actief op je ski’s de bergen afsuist of stil aan een meertje ligt, iedereen zal haar of zijn eigen favoriete plek in de natuur wel kennen.
Soms vraagt het werken met iemand om letterlijk naar buiten te gaan of in beweging te zijn.
Dan nodig ik je uit om mee te gaan lopen langs de vloedlijn.


 

copyright© Anja Vervoort – de Vloedlijn