Missie
Mensen ondersteuning bieden waardoor zij hun levensbalans binnen hun werk kunnen verbeteren en herstellen.

Visie
Algemeen
Zelfhelend vermogen
Balans
Talenten en kwaliteiten


Algemeen
Ieder mens wordt met diverse talenten geboren. Afhankelijk van de tijd, de plaats en de omgeving waarin je opgroeit zul je die talenten in meer of mindere mate kunnen ontwikkelen.
Je maakt, bewust of onbewust, in de loop van je leven keuzes. Of ze worden voor je gemaakt.
Wat je ook doet, of het nu werk is met je hoofd of met je handen, het is belangrijk als je datgene kunt doen waar je goed in bent en waar je plezier in hebt.
Gaandeweg ontstaan er bij velen van ons vragen over gemaakte keuzes, over mogelijkheden en belemmeringen. Soms is het opmaken van de balans een bewuste keuze, maar vaker zie je dat de omstandigheden je daartoe dwingen: je raakt je werk kwijt, je wordt ziek, je bent moe of opgebrand, je twijfelt aan jezelf of je bevindt je in een conflictsituatie.
Het opmaken van de balans is een positieve keuze.
Waar op tijd en op een goede manier wordt stilgestaan, ontstaat ruimte voor bezieling, creativiteit en inspiratie.
Als coach, supervisor en adviseur ondersteun ik dit proces.


Zelfhelend vermogen
Mensen hebben een sterk zelfhelend en zelfsturend vermogen. Als coach help ik mee om deze bron te (her)vinden en zo optimaal mogelijk te benutten.

“Innerlijke omhelzing" (Anja Vervoort)


Balans
Je kunt de balans opmaken en in balans zijn; op beide invullingen van dit begrip richt ik mijn aandacht. Ik ondersteun mensen om de tijd te nemen om de balans op te maken en van daaruit weloverwogen keuzes te maken. En ik begeleid in het proces van in balans komen of blijven waarbij het onder meer kan gaan om een evenwicht tussen werk en privé, lichaam en geest, doen en zijn, actie en rust.


Talenten en kwaliteiten
Naast talenten beschikken mensen ook over diverse kwaliteiten. Daarin zijn we als mens niet uniek, maar toch is ieder mens uniek omdat een ieder weer goed is in iets anders en bepaalde eigenschappen bezit die niet bij iedereen in dezelfde mate aanwezig zullen zijn. Waardering en erkenning hiervoor zijn van belang. Bovendien vind ik het in mijn manier van werken een uitdaging om met mensen mee te zoeken naar verborgen of nog onderontwikkelde talenten en het belichten van hun specifieke kwaliteiten en de mogelijkheden die ze daarmee hebben.


 

 

 

 

 copyright© Anja Vervoort – de Vloedlijn